Balai cerap merupakan tempat untuk ahli astronomi / falak melakukan kajian-kajian saintifik berkenaan pergerakan objek-objek samawi dan fenomena-fenomena yang berkaitan. Setiap balai cerap mesti mempunyai sebuah atau lebih teleskop tetap di dalamnya.

 

balai cerap

Balai Cerap Al-Khawarizmi di Tanjung Bidara, Melaka

 

IMG 8534

 

teleskop manual

 Teleskop RCOS berdiameter 16 inci  merupakan teleskop utama di Balai Cerap Al-Khawarizmi