Kompleks Falak Al-Khawarizmi merupakan satu kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Melaka bagi mengkaji dan meneroka kejadian serta rahsia alam cakerawala. Kompleks ini dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Melaka melalui Jabatan Mufti Negeri Melaka dalam usaha untuk mengembangkan ilmu falak/astronomi ke dalam masyarakat.

Terdapat tiga bangunan utama di dalam Kompleks Falak Al-Khawarizmi, iaitu Balai Cerap, Planetarium dan Pusat Latihan. Kompleks ini juga merupakan lokasi rasmi untuk cerapan hilal bagi negeri Melaka.

Dengan terbinanya Kompleks Falak Al-Khawarizmi ini, masyarakat akan dapat mempelajari Ilmu Falak dengan lebih mendalam lagi. Di samping itu, adalah diharapkan agar ilmu yang hampir dilupakan oleh generasi hari ini dapat dimartabatkan semula sebagaimana di zaman kegemilangannya dahulu.